Konuşmacılar

Onur AKPULAT

REC TÜRKİYE, Kıdemli Danışman

12 yıllık profesyonel kariyerinde; iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi, atık yönetimi, kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji ve AB Çevre ve İklim Değişikliği Müktesebatınauyum gibi çevresel konulara odaklandı.Avrupa Komisyonu, devlet kurum/kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen 20’den fazla teknik destek ve kapasite geliştirme projesinde yönetici ve teknik uzman olarak görev aldı.  Özellikle, AB ve ulusal iklim değişikliği ve atık yönetimi politikaları ile Düzenleyici ve Sektörel Etki Analizi çalışmaları konusunda uzmanlaştı. Projelerde kamu kurumları, belediyeler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar gibi farklı paydaşlarla yakın çalıştı. AB Çevre Ödülleri, İklim Platformu ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı gibi REC’in öncü programlarının idari ve teknik yönetim ekiplerinde yer aldı. 500’den fazla kapasite geliştirme faaliyetinde eğitmen, mentor ya da moderatör olarak aktif rol aldı. Hakemli dergiler, sektörel dergiler ve konferanslarda yer alan teknik rapor, analiz, makale vb. çeşitli yayının bireysel yazarı veya yazar ekibinde oldu.

ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, 2006 yılında lisans, 2009 yılında ise yüksek lisansını tamamladı. Lisansüstü çalışmaları sırasında, atıktan enerji, iklim değişikliği ve hava kirliliği kontrolü alanlarına yoğunlaştı. Bu çalışmalara paralel olarak 2 yıl süresince atıktan enerji eldesi ile ilgili bir TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak çalıştı. 

Fotoğraf Galerisi

PAGEV Türk Plastik End. Kong. ajanda güncellemelerini buradan takip edebilirsiniz.