Bildiriler

Kongreye konuşmacı olarak katılım için sunum bildirileri aşağıdaki konuları içerebilir.
Konuşmacı Başvuru Formu İçin Lütfen Tıklayınız.
 
 • Plastikler ile Enerji Tasarrufu Sağlamak
 • Plastikler ile Kaynak Verimliliğini Korumak
 • Plastikler ve Hafifletme Çalışmaları
 • Plastikler ile İklim Değişikliği İlişkisi
 • Gelişmiş Geri Dönüşüm Teknolojileri
 • Geri Dönüşüme Uygun Tasarım
 • AB Geri Dönüşüm Yaklaşımı ve Global Trendler
 • Geri Dönüşümün Geleceği: Kaliteyi Arttırmak, Sürdürebilirlik ve Döngüsel Ekonomi
 • Türkiye ve Dünyada Atık Yönetimi
 • Geri Dönüşüm Pazarı ve Kullanımı
 • Plastik Geri Dönüşümü ve Döngüsel Ekonomiye Katkıları
 • Plastik Geri Dönüşüm Endüstrisinde Optik Ayırmanın Rolü
 • Kimyasal Geri Dönüşüm ve Döngüsel Değer Zinciri
 • Döngüsel Ekonomide Esnek Ambalajların Geri Dönüşümü
 
 

 

Ajanda

PAGEV Türk Plastik End. Kong. ajanda güncellemelerini buradan takip edebilirsiniz.