Konuşmacılar

Ercan GÜLAY

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürü

12.01.1978 tarihinde Kars’ta doğan Ercan GÜLAY, 2000 yılında Atatürk Üniversitesi’nin Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 2006 yılında mülga Çevre ve Orman Bakanlığında Çevre Mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır (2006-2011). Sayın GÜLAY bu çalışma döneminde Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır (2010). Sürdürülebilir Kalkınma; Türkiye’de Arıtma Çamurunun Kullanımı ve Bertarafı; Su ve Atıksu Şebekelerinin İşletim ve Bakımı; Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Finansmanı, Projelendirilmesi, İnşaatı ve İşletilmesi Aşamalarında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri konularında eğitim sertifikalarına sahiptir. 2011-2013 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak; 2013-2018 yılları arasında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. 2018 yılından bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığında önce ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başlayan Ercan GÜLAY, 31 Ocak 2019 tarihinden itibaren aynı Genel Müdürlükte Genel Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.

Fotoğraf Galerisi

PAGEV Türk Plastik End. Kong. ajanda güncellemelerini buradan takip edebilirsiniz.