Konuşmacılar

Yusuf Yusufoğlu

Arçelik, Malzeme Teknolojileri Bölümü Ar-Ge Takım Lideri

Dr. Yusuf YUSUFOĞLU lisans eğitimini Haziran 2005'te Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) çift anadal olarak tamamlamış olup, Kimya Mühendisliği ve Kimya Eğitimi bölümlerinden yüksek şeref öğrencisi olarak iki derece almıştır. Dr. Yusufoğlu doktora derecesini 2009 yılında Amerika’da Iowa State Üniversitesi’nde, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sonrasında 2009 yılında Amerika’nın en büyük ulusal laboratuvarlarından Argonne National Laboratory’de (Chicago, USA) “doktora sonrası araştırmacı bilim adamı” olarak çalışmıştır. Dr. Yusufoğlu polimer ve polimerik kompozitler, nano materyallerin kimyasal sentezi ve karakterizasyonu, ısı yalıtım malzemeleri, inorganik malzemeler, nem ve koku tutan adsorban malzemeler, inorganik-polimer nanokompozitleri konularında kapsamlı araştırma tecrübesine sahiptir. 2011 yılından bu yana Arçelik Merkezi Ar-Ge’de Malzeme Teknolojileri Bölümünde Ar-Ge Takım Lideri (Polimerler ve Kimyasallar) olarak çalışmaktadır. Dr. Yusufoğlu’nun 15 patent, bir kitap bölümü, 8 araştırma makalesi bulunmaktadır ve çalışmaları 100’den fazla atıf almıştır. Dr. Yusufoğlu 4 Avrupa Birliği (Horizon 2020 ve FP7) Projesi, 4 Tübitak Projesi ve 1 Santez Projesi yürütmüş ve/veya bu projelerde görev almıştır.

Kayıt

PAGEV Türk Plastik Endüstrisi Kongresi’ne buradan kayıt yapabilirsiniz.