Konuşmacılar

Michael Weiss

A.T. Kaerney Türkiye Yöneti Ortağı

A.T. Kearney Türkiye'den sorumlu partneri Michael Weiss, Avrupa genelinde gelişmekte olan ülkelerde çok farklı sanayi kollarının desteklendiği stratejik yönetim alanında 15 yıllık uluslararası danışmanlık deneyimine sahiptir. Türkiye ofisini yönetmekte, müşterilere üstün liderlik, stratejik düşünce ve işbirlikçi yaklaşım sunmaktadır. Güven duyulan bir danışman ve strateji uzmanı olarak Michael Weiss çok çeşitli sanayi kollarında projeler yönetmekte, hem kamu sektöründen hem de özel sektörden müşterilere destek vermektedir. Michael Weiss, önde gelen şirketlere stratejik öngörüde bulunma, büyüme stratejileri, şirket birleşmeleri ve satın almalar ve hem yurtiçi, hem de uluslararası pazarlarda rekabetçi maliyet dahil olmak üzere pazarda stratejik ve operasyonel yeniden konumlandırma çalışmalarında destek vermektedir. Mevcut dinamik ve zorlayıcı ekonomik ortamda, Michael Weiss düşünce lideri olarak görülmektedir ve ulusal medyada sözlerine sıklıkla yer verilmektedir. Bölgede geniş kapsamda çok sayıda iş konferansını başarıyla başlatmış ve yönetmiş, iş dünyasının liderleri arasında yenilikçiliği ve ileri düşünmeyi teşvik etmiştir.

Fotoğraf Galerisi

PAGEV Türk Plastik End. Kong. ajanda güncellemelerini buradan takip edebilirsiniz.