Konuşmacılar

Prof. Dr. Gülgün Yener

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Kozmetoloji Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Gülgün Yener , 1981’de Üsküdar Amerikan Koleji’nden 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakülte’sinden mezun olmuştur. Aynı yıl Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 

1990’da ise “Plastik Kaplarda İlacın Adsorpsiyonu” isimli tez ile Doktorasını tamamlamıştır. 

1996’da İngiltere- Cardiff’te Welsh School of Pharmacy’de “Güneşten Koruyucu Maddelerin Deriden Geçişi” konusu ile ilgili 4 ay süreyle araştırmalar yapmış ve bu dönemde TÜBİTAK aracılığı ile Royal Society bursu kazanmıştır.  

1992’de Yardımcı Doçent, 1998’de Doçent olmuş, 2004 yılında ise Profesörlüğe yükseltilmiştir. 2001 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kozmetoloji Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Otuzu  uluslar arası orijinal makale olmak üzere  elliden fazla makale ve derlemesi bulunmaktadır. Yayınlarına uluslar arası hakemli dergilerde üç yüz civarında atıf yapılmıştır.

Deriden geçiş, transdermal topikal sistem formülasyonları, güneş koruyucuların, yaşlanma karşıtı ürünlerin ve saç ürünlerinin etkinlik testleri, mikro ve nanopartiküler sistemler,  antiinflamatuvarlar temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. 

“Seçici Siklooksijenaz-2 (COX-2) İnhibitörü Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaç Selekoksibin Nanopartiküllerinin Hazırlanması ve Antikanser Etkisinin Araştırılması” başlıklı TÜBİTAK Projesinin araştırmacıları arasındadır.

Dört adet bilimsel kitapta bölüm yazarlıkları bulunmaktadır. Kozmetoloji konusunda meslek örgütlerince düzenlenen Eğitim Programlarında seminerler vermektedir. Danışmanlığını yaptığı on yüksek lisans ve iki doktora tezi tamamlanmıştır. Evli ve üç çocuk sahibidir.