Konuşmacılar

Hatice Uslu

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Mühendisi

Hacettepe Üniversitesi  Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olan Hatice Uslu,  2005 yılından itibaren Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı , Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı'nda çalışmaktadır. Uzmanlık alanları arasında Gıda ile temas eden madde ve malzemeler, Katı ve sıvı yağlar ve gıda ışınlama konularında Türk Gıda Kodeksi mevzuat taslaklarının hazırlanması ve bunların ilgili AB mevzuatı ile uyumlaştırılması  bulunmaktadır.