Konuşmacılar

Çetin Yılmaz

UNILEVER TÜRKİYE Kurumsal İletişim Kıdemli Müdürü

Çetin Yılmaz halen Unilever'de Kıdemli Kurumsal İlişkiler Müdürü olarak çalışmaktadır. Görevi, Unilever'in kamu ve sürdürülebilirlik politikası hedeflerini desteklemek üzere kamu kurumları, STK'lar, dernekler, ticaret ve sanayi odaları ve diğer dış paydaşlarla iletişim stratejileri geliştirmek, koordine etmek ve uygulamaktır. Ayrıca, Türkiye'deki siyaset ve ekonomi politikalarının ve politika oluşturma süreçlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için bunları izleyerek, analiz ederek ve ticari etkilerini kurumsal liderlik ekiplerine raporlayarak uzmanlık sağlamaktadır.

Unilever'e katılmadan önce, sırasıyla Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nda Kıdemli Uluslararası Ticaret Uzmanı ve ardından Daire Başkanı olarak 26 yıl çalışmıştır. Türkiye ile AB arasında malların serbest dolaşımı konusunda ve özellikle AB'nin ürün güvenliği, geri çağırma, piyasa gözetimi ve denetimi, uygunluk değerlendirmesi, karşılıklı tanıma ve ticaretin önündeki teknik engellerle ilgili yatay direktif ve regülasyonlarının Türk mevzuatına aktarılmasında uzmanlaşmıştır. Ayrıca, farklı Bakanlıklar ve kamu kuruluşları tarafından yürütülen AB'nin sektörel direktif ve regülasyonlarının uyumlaştırılması çalışmalarını koordine etmiştir. Bunun yanısıra, Bulgaristan'ın Sofya kentindeki Türk Büyükelçiliği'nde (2006-2009) ve Ukrayna'nın Odessa kentindeki Türk Başkonsolosluğu'nda (2014-2018) Ticaret Müşaviri olarak görev yapmıştır.   

1994 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuş ve 2000-2002 yılları arasında New York'ta (ABD) Columbia Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler ve Kamu İlişkileri Okulu'nda, uluslararası finans ve ekonomi politikası alanında ihtisaslaşarak uluslararası ilişkiler yüksek lisansı yapmıştır.

İyi derecede İngilizce ve başlangıç-orta düzeyde İtalyanca bilmektedir.