Konuşmacılar

Özge GÖKÇE AKTAŞ

AB Türkiye Delegasyonu Çevre Sektörü Yöneticisi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Biyoloji Bilimleri dalında lisans diplomasına sahiptir. Eğitimine Surrey Üniversitesi'nden Gıda Kalitesi Yönetimi ve ODTÜ'den Avrupa Çalışmaları lisansüstü dereceleriyle devam etmiştir. Kariyerine 2000 yılında Çevre Bakanlığı'nda başlamıştır.  Ardından 11 yıl süreyle UNDP Küresel Fonu'nda görev yapmış, biyoçeşitliliğin korunmasından kimyasal yönetimi, toprak bozulması, iklim değişikliğinin azaltılması ve değişime uyum gibi çeşitli çevre politikası konuları üzerinde çalışmıştır.  2013 yılından bu yana bulunduğu AB Türkiye Delegasyonu Çevre Sektörü Yöneticiliği pozisyonunda, AB çevre mevzuatına uyum, kurumsal kapasite arttırma ve politika geliştirme gibi konularda çalışmaktadır.